Zasady Mediacji


mediator Tczew Zasady Mediacji

wola porozumienia stron

Każda ze stron wyraża wolę zawarcia porozumienia. Jest to bezwzględny warunek rozpoczęcia mediacji.

dobrowolność

Strony same decydują o tym, czy chcą uczestniczyć w mediacji. Mają prawo do odstąpienia na każdym jej etapie bez negatywnych konsekwencji, aczkolwiek mając na uwadze regułę opisaną w art. 103 kc, zgodnie z którą osoba zrywająca mediacje bez uzasadnienia może być zobligowana do pokrycia całości kosztów mediacji. Wśród przyczyn uzasadniających zerwanie mediacji jest złe traktowanie w rozmowach przez drugą stronę.

neutralność mediatora

Mediator jest osobą bezstronną – nie bierze racji żadnej ze stron.

poufność

Przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zgodnie z art. 183 ze znaczkiem 4 kpc postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
Mediator, strony i inne osoby biorące udział w mediacji są OBOWIĄZANE zachować w tajemnicy wszystkie fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. BEZSKUTECZNE jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.
Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen, stanowisk stron, ani przyczyn z powodu których strony się nie porozumiały. Mediator stwierdza jedynie, że doszło lub nie doszło do zawarcia ugody.

nieformalność mediacji

Mediacje odbywają się w warunkach przyjaznych dla obydwu stron. Nie mogą być nagrywane, ani obserwowane z zewnątrz.

zasada satysfakcji stron

Nikt z mediacji nie może wyjść z poczuciem krzywdy.

wzajemny szacunek

Strony przestrzegają zasady szacunku, tj. nieobrażania siebie, niepodnoszenia głosu, nieprzerywania sobie, nieranienia siebie nawzajem.

działanie w dobre wierze

Oznacza mówienie prawdy i nie uciekanie się do jakichkolwiek środków manipulacyjnych celem postawionych sobie przez stronę celów.

 

 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności