Rodzaje Mediacji


mediator Tczew Rodzaje Mediacji

MEDIACJA SĄDOWA
ze skierowania Sądu


ZASADY I PRZEBIEG MEDIACJI SĄDOWEJ:
 
 • Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.
 • Jeszcze przed terminem pierwszej rozprawy możecie otrzymać Państwo wezwanie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym mediacji.
 • Jeżeli podczas spotkania informacyjnego strony wyrażą zgodę na mediację i wybiorą osobę mediatora, Sąd wyda postanowienie o skierowaniu do mediacji. Postępowanie sądowe zostanie zawieszone na okres do 3 miesięcy.
 • Jeżeli strony wyrażają zgodę na mediację, a nie dokonały wyboru mediatora, sąd kierując strony do mediacji, wyznaczy mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju.
 • Mediator kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia terminu spotkania i zaprasza na mediacje.

Przebieg mediacji sądowej:
 
 1. spotkanie obu stron konfliktu, podczas którego strony w obecności mediatora prezentują swoje stanowiska, interpretacje faktów i sposób, w jaki je widzą
 2. spotkania na osobności (indywidualne), mające na celu sformułowanie interesów oraz poszukiwanie rozwiązań, ich negocjowanie, weryfikowanie i testowanie
 3. spotkanie obu stron konfliktu – podczas których mediator dokona podsumowania i zestawienia interesów stron, zaprezentuje zgromadzone informacje (z zachowaniem zasad poufności rozmów na osobności), a strony zaprezentują swoje propozycje
 4. negocjowanie rozwiązań, weryfikacja propozycji oraz treści ugody
 5. zamknięcie mediacji dla osiągnięcia ugody
 6. podpisanie ugody sądowej
 • Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół.
 • W przypadku zawarcia ugody strony podpisują ugodę, a mediator załącza ją do protokołu i przesyła do Sądu wraz wnioskiem o zatwierdzenie.
 • Sąd zatwierdza ugodę na posiedzeniu niejawnym i umarza postępowanie sądowe.
 
 

W przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

 

MEDIACJA POZASĄDOWA (prywatna)
na podstawie umowy o mediację


ZASADY I PRZEBIEG MEDIACJI POZASĄDOWEJ:
 
 • Mediacja pozasądowa może być prowadzona także w toku postępowania sądowego, niezależnie od niego. 
 • Strony same wybierają osobę mediatora, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną.
 • Mediator nawiązuje kontakt z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycje rozpoczęcia mediacji.
 • Jeżeli druga strona nie wyrazi zgody na mediację, mediator wydaje zaświadczenie o próbie podjęcia mediacji.
 • Jeżeli druga strona wyrazi zgodę na mediację, mediator ustala termin spotkania i zaprasza strony.
 • Pierwszym etapem jest spotkanie informacyjne, podczas którego mediator informuje strony o tym czym, jest mediacja, jaki jest jej przebieg, zasady i koszt.
 • Sporządzana jest umowa o mediację. Na spotkaniu informacyjnym można od razu przejść do pierwszej sesji mediacyjnej.
 
Sesja mediacyjna obejmuje:
 
 1. Spotkanie obu stron konfliktu, podczas którego strony w obecności mediatora prezentują swoje stanowiska, interpretacje faktów i sposób, w jaki je widzą.
 2. Spotkania na osobności (indywidualne), mające na celu sformułowanie interesów oraz poszukiwanie rozwiązań, ich negocjowanie, weryfikowanie i testowanie.
 3. Spotkanie obu stron konfliktu – podczas których mediator dokona podsumowania i zestawienia interesów stron, zaprezentuje zgromadzone informacje (z zachowaniem zasad poufności rozmów na osobności), a strony zaprezentują swoje propozycje.
 4. Negocjowanie rozwiązań, weryfikacja propozycji oraz treści ugody.
 5. Zamknięcie mediacji dla osiągnięcia ugody.
 6. Podpisanie ugody (umowy cywilno-prawnej)
 • Z przebiegu mediacji mediator sporządza protokół, którego odpis otrzymuje każda ze stron.
 • W przypadku zawarcia ugody strony podpisują ugodę, a mediator załącza ją do protokołu i przesyła do Sądu wraz wnioskiem o zatwierdzenie.
 • Sąd niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody. Jeżeli podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. chodzi o zapłatę określonej kwoty) to Sąd zatwierdza ugodę poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności.
 • Ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem.
 
Z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji każda ze stron może się zwrócić do mediatora także po wszczęciu postępowania sądowego i „między” rozprawami.
Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody przed mediatorem, mediator złoży ją w sądzie wraz z wnioskiem o zatwierdzenie. Sąd zatwierdzi ugodę i umorzy postępowanie sądowe. Strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu.
 
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności