Koszty Mediacji


mediator Tczew Koszty Mediacji

KOSZTY MEDIACJI POZASĄDOWEJ

 • Koszty mediacji pozasądowej tzw. umownej obejmują opłatę wstępną i opłatę mediacyjną. Wynikają z poniższego cennika, lub są ustalane indywidualnie z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.
 • Opłata wstępna wynosi 150 zł i płatna jest przez stronę lub strony zgłaszające sprawę do mediacji gotówką w siedzibie Kancelarii lub przelewem na rachunek 89 1140 2004 0000 3502 3558 2901 (tytuł: opłata wstępna: imię i nazwisko).
 • Mediator nie podejmie mediacji bez uiszczenia opłaty wstępnej.
 • Koszty mediacji obciążają strony co do zasady w równych częściach, jednak w umowie mediacyjnej można ustalić inny podział kosztów.
 • Opłata mediacyjna uiszczana jest bezpośrednio na spotkaniu w siedzibie Kancelarii.
 • Opłata mediacyjna w sprawach cywilnych oraz rodzinnych wynosi od każdej ze stron:
60 zł za godzinę Spotkanie wstępne (można pominąć i od razu przejść do mediacji)
250 zł Pierwsza sesja mediacyjna w sprawie trwająca do dwóch godzin
100 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę pierwszej sesji i następnej sesji mediacyjnej
 
 • Opłata mediacyjna w sprawach o podział majątku wspólnego/ dział spadku wynosi:
2% wartości przedmiotu sporu (obliczonej według zasad kodeksu postępowania cywilnego)
Nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego + 23% VAT
 
 • Opłata mediacyjna w sprawach w sprawach gospodarczych gospodarczych wynosi:
                        2% wartości przedmiotu sporu (obliczonej według zasad kodeksu postępowania cywilnego)
                      Nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 4000 zł za całość postępowania mediacyjnego + 23% VAT
 
 • Wynagrodzenie mediatora jest niezależne od wyników mediacji.

KOSZTY MEDIACJI SĄDOWEJ
ze skierowania Sądu

 

Wysokość kosztów mediacji sądowej uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

 • W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi:
 
150 zł + 23% VAT
(184,50 zł brutto)
Pierwsze posiedzenie mediacyjne
150 zł + 23% VAT
(184,50 zł brutto)
Każde kolejne posiedzenie mediacyjne
Łącznie nie więcej niż 450 zł + 23% VAT (553,50 zł brutto)
za całość postępowania mediacyjnego
 
 • Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi:
1% wartości przedmiotu sporu (wskazanej we wniosku lub pozwie)
Nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego + 23% VAT
 
 • Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł brutto).
 • Strony rozliczają się bezpośrednio z mediatorem (art. 183 5 § 2 kpc).
 • Jeżeli co najmniej jedna ze stron została zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a druga strona nie wypłaciła ich mediatorowi w całości, wówczas należności te ustali i przyzna mediatorowi Sąd.
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności