Zalety Mediacji


mediator Tczew Zalety Mediacji


 

MEDIACJA to alternatywna metoda rozwiązywania sporu. Jest to proces dobrowolny i poufny, podczas którego uczestnicy są wspierani przez neutralnego, bezstronnego mediatora i sami wypracowują satysfakcjonujące ich rozwiązania.

 

MEDIACJA TO SPOSÓB NA SZYBKIE I SAMODZIELNE ZAKOŃCZENIE SPORU, SZANSA NA UTRZYMANIE WZAJEMNYCH RELACJI, A PRZEDE WSZYSTKIM TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Przy zgodnej woli stron mediacja może zakończyć się zawarciem ugody już na pierwszej sesji. Z mediacji sporządzany jest protokół, który wraz z ugodą przesyłany jest przez mediatora do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie i nadanie klauzuli wykonalności.
Ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc ugody zawartej przed Sądem, a tym samym jest równoważna prawomocnemu wyrokowi w aspekcie wykonalności, bowiem stanowi równorzędny tytuł egzekucyjny. Podobnie jak wyrok może być przekazana komornikowi z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.
 

ZALETY MEDIACJI:
 • Szansa na porozumienie i polubowne zakończenie sporu
 • Skutkuje zakończeniem postępowania sądowego (jeżeli jest w toku)
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Ugoda zatwierdzona przez Sąd ma moc ugody zawartej przed Sądem
 • Utrzymanie wzajemnych relacji i dobrego wizerunku
 • Zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
 • Bardziej komfortowe warunki i atmosfera, aniżeli na Sali sądowej
 • W mediacji nikt nie przegrywa !
 • Ty decydujesz, a nie SĄD - masz wpływ na rozstrzygnięcie
 • Szansa na szybsze uzyskanie zapłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, czy przeprosin
 • Zmniejszenie obciążenia psychicznego związanego z sytuacją konfliktową
 • Zatrzymanie eskalacji konfliktu
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w przyszłości
 
POZA TYM:
 • Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c.)
 • Opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o 75%, jednak nie więcej niż o 400 zł, w sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację (art. 13e u.k.s.c.)
 • W przypadku zawarcia ugody w toku postępowania sądowego, lecz przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.
 • W przypadku zawarcia ugody w toku postępowania sądowego po pierwszej rozprawie strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła, wnosząc sprawę do sądu.
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności